ลงนามถวายพระพรทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ-สกุล และที่อยู่ ส่งไปยัง "ตู้ ปณ.199 ยานนาวา กรุงเทพฯ" หรือ

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

 เข้าสู่เว็บไซต์

www.phangngacity.go.th